«ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσαντες σοφόν έστιν Έν πάντα είναι»


Πρόλογος- Σκοπός αυτού του ιστολογίου.

Κάθε εθνοφυλετική κοινότητα στον δρόμο της μέσα στην ιστορία, προσεγγίζει τις βασικές Κοσμικές Συμπαντικές και Θεϊκές αρχές με το δικό της τρόπο και την δική της παράδοση. Ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές.

"ὁ Θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός (ταναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς),  αλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συμμιγῇ θυώμασιν, ὀνομάζεται καθ᾽ ἡδονὴν ἑκάστου."

Ο Θεός είναι μέρα, νύχτα, χειμώνας, καλοκαίρι, πόλεμος, ειρήνη, κορεσμός και πείνα. Αυτός μεταβάλλεται με τον τρόπο της φωτιάς: όποτε αναμιχθεί με θυμιάματα, ονομάζεται ανάλογα με τη μυρωδιά του καθενός.

Το να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και να προσεγγίσουμε το Θείο μέσα από την  δική μας φυλετική και εθνική παράδοση, όχι μόνο δεν αποτελεί κάποιου είδους "ρατσιστικό έγκλημα" όπως ισχυρίζονται διάφοροι ανόητοι που μάλιστα κρύβονται  πίσω υπό τον μανδύα του δήθεν "προοδευτικού", αλλά αντιθέτως αποτελεί ουσιαστικό βήμα ανελίξεως του κάθε ανθρώπου που τον οδηγεί ένα βήμα παραπέρα στην προσπάθεια να ανακαλύψει τον πραγματικό του Εαυτό και την πραγματική του Φύση. Επιπλέον αποτελεί σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα, που είναι να μπορέσει να συγκρίνει την παράδοση αυτή με τις παραδόσεις άλλων φυλών και εθνοτήτων, καθώς και να κατανοήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους....

Επηρεασμένοι από το κύμα του εμπορικού λεγόμενου "New Age" θα αναρωτηθούν κάποιοι αναγνώστες για ποιο λόγο πρέπει να αναφερόμαστε σε Φυλές για να μελετήσουμε την φιλοσοφία και τις παραδόσεις;

Διότι ΟΛΕΣ οι αρχέγονες παραδόσεις, είναι φυλετικές. Αναπτύχθηκαν από συγκεκριμένους λαούς μέσα στην ιστορία σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς τόπους και χρόνους, μέσα από μια συνέχεια παράδοσης από τους προγόνους προς τους νεότερους και εξέλιξης με αυτόν τον τρόπο και αντανακλούν την κοσμοαντίληψη , την κοινωνική ψυχοσύνθεση  και τον τρόπο αντίληψης του Θείου από τις φυλές αυτές.   Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την εθνοφυλετική κληρονομιά πάτησε ως βάση για να προσεγγίσει και να αντλήσει την Κοσμική και Θεϊκή Αλήθεια.

  To να μελετήσει και να προσπαθήσει κανείς να κατανοήσει τον Ηράκλειτο αγνοώντας την εθνοφυλετική του κληρονομιά και καταγωγή θα ήταν το ίδιο ανόητο με να προσπαθήσει να κατανοήσει την Παλαιά Διαθήκη αγνοώντας την ύπαρξη του  Ισραήλ, και να την δει γενικά και αόριστες χρονικά , τοπικά και εθνικά  "ιδέες" που φύτρωσαν από το πουθενά . Το δεύτερο σήμερα κανείς δεν θα το έπραττε διότι θα χαρακτηρίζονταν άμεσα και μάλιστα δικαίως ως εντελώς ανόητος και αντισημίτης. Αφήνουμε τον αναγνώστη να προβληματιστεί και να αναζητήσει απαντήσεις γιατί ποιόν λόγο αρκετοί σήμερα πράττουν το πρώτο!


Το παρόν ιστολόγιο, αποτελεί ένα τετράδιο σκέψεων και προσεγγίσεων των βασικών Kοσμικών /Συμπαντικών και Θεϊκών Αρχών , μέσω της Ελληνικής και "Ινδοευρωπαϊκής" παραδόσεως,  κοσμοαντιλήψεως , Εσωτερικότητος και Πνευματικότητος.

Οι ομοιότητες και οι διαφορές αυτής της παραδόσεως με τις παραδόσεις άλλων Φυλών δεν θα απασχολήσουν το παρών ιστολόγιο, αλλά αφήνονται στην διαφορετική κρίση και αντίληψη του κάθε αναγνώστη να τις παρατηρήσει. Παρόλα αυτά θα δοθεί έμφαση στις διαφορές αυτών των παραδόσεων και αντιλήψεων, με ξένες προς αυτό το πνεύμα θρησκευτικές , κοινωνικές , πολιτικές και μεταφυσικές αντιλήψεις που εμφανίστηκαν σε διάφορες περιόδους της ιστορίας ή και σήμερα και μάλιστα κατάφεραν να κυριαρχήσουν στις χώρες της Ευρώπης και όπου αλλού ζουν ή έζησαν οι Ινδοευρωπαίοι.


Θα δημοσιεύονται κείμενα με κατάλληλη σειρά, η οποία θα βοηθά την κατανόηση του αναγνώστη στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε και να αναδείξουμε αυτές τις Αρχές και Αξίες.

Θα αναδείξουμε την προσέγγιση αυτών των Αρχών και Αξιών μέσα από την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, με αναφορές στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και παράδοση, αλλά και τις αντιστοιχίσεις και συμμετρίες τους στις ρίζες άλλων Ινδοευρωπαϊκών θρησκειών, όπως η Νορδική Παράδοση και Θρησκευτικότητα, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός ο Ζωροαστρισμός κλπ, που στην πραγματικότητα αποτέλεσαν διαφορετικές κοινωνικές και θρησκευτικές εκφράσεις της ίδιας ακριβώς ενιαίας Κοσμοαντιλήψεως, που μεταδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και την Ινδία από μια κοινή Φυλή και Κοιτίδα.


Υπενθυμίζουμε ότι θα ήταν εντελώς ανόητο να ισχυριστούμε ότι θα "καλύψουμε αυτά τα θέματα" ή ότι κατέχουμε αυτές τις αλήθειες σε... "μέγιστο βάθος". Η αναζήτηση αυτών των αληθειών είναι δρόμος που δεν έχει τέλος, το βάθος αυτών των θεμάτων είναι απύθμενο. Η ανθρώπινη προσέγγιση αυτών των θεμάτων είναι αέναος δρόμος ζωής, είναι το ίδιο το Νόημα της Ζωής, είναι η ανθρώπινη προσπάθεια για προσέγγιση της πραγματικής έννοιας του Θεϊκού. Είναι δρόμος ταυτόχρονα ατομικός και συλλογικός, είναι ο δρόμος της Φυλής μας , που ξεκινά από τις απαρχές της και χάνεται βαθειά στο μέλλον. Γι αυτό και θεωρούμε το ιστολόγιο αυτό απλώς ως ένα "τετράδιο σκέψεων".

Είναι υπόθεση του κάθε αναγνώστη να προσπαθήσει να κατανοήσει τα θέματα αυτά στο μεγαλύτερο βάθος που μπορεί, και να αντιληφθεί επίσης το πως οι προσεγγίσεις των εννοιών σε αυτό το ιστολόγιο διαφέρουν από όποιες διαδεδομένες στην εποχή μας προσεγγίσεις και διαστρεβλώσεις σχετίζονται με τον χυδαίο υλισμό, την άγνοια, την τυραννία , τον  φανατισμό   , τον εγωισμό , τον αστισμό, την κάλπικη απομίμηση αυτών των ιδεών και τον εγχυδαϊσμό τους, την αντιστροφή των αξιών, το μίσος και τον φθόνο του ψεύτικου και του κατώτερου ενάντια στο ανώτερο και το αυθεντικό , την "φαρισαϊκη" ηθική, τα οποία αντιπαλεύει το πνεύμα αυτού του ιστολογίου.