«ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσαντες σοφόν έστιν Έν πάντα είναι»


"Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία": Η παράδοση του "Εξορκισμού"