«ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσαντες σοφόν έστιν Έν πάντα είναι»


"Ευρωπαϊκή" χριστιανική παράδοση: Το κάψιμο των "μαγισσών".

Καθώς είναι αρκετά δύσκολο, αφήνεται στον αναγνώστη να βρει τις διαφορές από το Ισλαμικό κράτος.